Antra istorija:

Antra mįslė
1 TARMIŠKAI
Antra mįslė1 TARMIŠKAI

Kadaise ant šio piliakalnio buvo gražus ir turtingas dvaras, čia virte virė gyvenimas. Pirmą Velykų dieną ponas, dar prieš važiuodamas į mišias, išvarė baudžiauninkus į laukus žemės arti. Grįžę po sunkios darbo dienos jie dvaro neberado, šis buvo prasmegęs skradžiai žemę. Dabar kas naktį dvi mergaitės nulipa laiptais prie vandens ir mazgoja čia nosines ir lėkštes. Kai tik sugieda gaidžiai, jos tuoj pranyksta. O einant pro piliakalnį naktį, galima išgirsti po žeme varpus skambant, dalgius plakant ir šunis lojant…