Devintas pasakojimas

Devinta mįslė
1 TARMIŠKAI
Devinta mįslė1 TARMIŠKAI

Seni žmonės pasakoja, kad Tatula turi seserį – po žeme teka jos dvynė sesuo. Jos vanduo labai šaltas, net geliantis, nes iš požemių išsiveržia daug šaltinių ir verdenių. Žmonės žinojo, kuriose vietose išsiveržia šaltinėliai, semdavo iš ten vandenį vonioms daryti, kad sąnariai neskaudėtų, vilgydavo akis, kad praregėtų, merginos prausdavosi, kad būtų gražaus ir skaistaus veido.