Penktas pasakojimas

Penkta mįslė
1 TARMIŠKAI
Penkta mįslė1 TARMIŠKAI

Kiek daug matė medžiai, kadaise augę šimtametėse giriose… Daug jie papasakotų, jei prakalbėtų… Kaip ateidavo žmonės klevų ir beržų sulos, liepos karnų krepšiams ir vyžoms. Kaip jie lydėjo žmogų visą gyvenimą – lopšyje, kraičių skrynioje, ratelio dūzgime, šiltoje troboje ir paskutinėje kelionėje. Jie nemoka išsirauti šaknų ir pabėgti ten, kur geriau, gali tik nebyliai stebėti vis greitėjantį gyvenimo pulsą.

Gerai, kad skulptoriai įžvelgia istorijas, kurias jie pasakoja ir pasidalina su visais. Prisėskite ant suolelio, paklausykite, kokias sakmes jums paseks iš girios parėję medžiai…