Trečia istorija piliakalnyje:

Trečia mįslė
1 TARMIŠKAI
Trečia mįslė1 TARMIŠKAI

Pasakojama, kad žmonės matę piliakalny degant pinigus. Du vyrai nutarę pralobti. Pasiėmę arielkos, kad būtų drąsiau, išėjo naktį kasti. Naktis buvo graži, žvaigždėta. Vos tik pradėjus jiems piliakalnį kasti, kildavo smarkus viesulas, laužė medžių šakas ir viršūnes, smarkiai žaibavo ir griaudė. Nustojus kasti, audra nurimdavo, tada kasėjai paeidavo toliau, išgerdavo, kad būtų drąsiau ir vėl imdavo kasti. Bet ir vėl kildavo baisi audra.

Kitą naktį lobio ieškotojai pasiėmė šventintą žvakę ir apsibrėžė aplink save ratą, bet darbą vėl teko nutraukti dėl kilusios baisios audros. Vienas pabūgęs, daugiau nebesiryžo kasti piliakalnio, o antras, atkaklesnis, matyt radęs pinigų, tik tai jam neatnešė laimės, nes tuoj „išėjęs iš razumo“.